COOKIES
Når du besøger SCARYOs website, anvender vi cookies til at registrere informationer om din adfærd og trafik rundt på websitet.
Disse informationer indeholder ikke personfølsomme data.
Ved anvendelse af SCARYOs, websites bliver du bedt om at acceptere politikken herunder.

mere

Betingelser & Privatlivspolitik

 


OM SCARYO
SCARYO er en internetbaseret tjeneste som udbyder audiovisuelt indhold (film og serier) enten via et abonnement (SVOD), via enkeltstående leje (TVOD), eller via køb (EST).
SCARYO ejes og udbydes af VisionsKompagniet Aps. som er registreret i Danmark, CVR: 40961410.


AFTALEVILKÅR
Disse aftalevilkår (sammen med evt. dokumenter der refereres til heri) er gældende og juridisk bindende i den periode du har en profil på SCARYO. 
Ved at tage SCARYO i brug accepterer du disse vilkår og betingelser samt at du er forpligtet til at overholde dem. 
SCARYO kan blive udbudt af samarbejdspartnere (tredjepart), fx i forbindelse med deres produkter. Disse samarbejdspartnere kan have egne vilkår, som skal acceptereres særskilt.


ADGANG TIL SCARYO OG BRUG AF TJENESTEN
For at få adgang til indholdet på SCARYO via website eller apps, skal du oprette en profil på SCARYO.com og betale for det indhold du ønsker at se. Du kan til enhver tid få slettet din profil ved henvendelse til kundeservice. Se kontaktoplysninger nederst.

For at oprette en profil og få adgang til SCARYO skal du:
- være fyldt 18 år,
- være bosiddende i et land hvor SCARYO udbydes. Vi tjekker din geografiske lokation under
  registrering og du må ikke anvende teknologi som fx VPN, som kan skjule denne lokation,
- afgive gyldige betalingsoplysninger,
- bekræfte at de personlige oplysninger du afgiver er korrekte,
- udelukkende anvende SCARYO til personligt og privat brug og aldrig i kommercielt eller offentligt
  øjemed, 
- sikre at SCARYOs tjeneste og indhold ikke i nogen form anvendes af eller videresælges til
  tredjepart.

Du kan se indholdet på SCARYO ved at:
- oprette et abonnement som er månedligt og uden bindingsperiode, og som giver adgang til størstedelen af det samlede indhold på platformen. Der vil være indhold som dette abonnement ikke giver adgang til og som du i stedet skal leje eller købe særskilt adgang til. I menu-punktet “KUN LEJE” på websitet finder du en liste med det indhold som et abonnement ikke giver adgang til. Der vil løbende blive tilføjet mere indhold som kan ses enten via abonnement eller via særskilt leje eller køb. Ved leje er indholdet tilgængeligt i 48 timer og ved køb er indholdet ubegrænset tilgængeligt så længe indholdet er omfattet af en aftale mellem SCARYO og distributøren af indholdet.


INDHOLD UEGNET FOR BØRN OG MINDREÅRIGE
SCARYO indeholder materiale som ikke bør ses af børn og mindreårige. Dette indhold har en anbefalet min. alder på 16 år, men kan også virke stødende eller ubehageligt for andre.


HARDWARE, SOFTWARE OG INTERNET
Inden du tager SCARYO i anvendelse og inden du gennemfører en betaling, skal du sikre dig at du har det nødvendige udstyr, de rigtige og opdaterede programmer samt en tilstrækkelig internetforbindelse. Fx skal din browser understøtte SCARYO og være opdateret.
I takt med at vi udvikler og modificerer platformen, forbeholder vi os ret til løbende at ændre disse krav til kompatibilitet. Vi kan ikke tilskrives et ansvar for utilgængelighed eller begrænset brug eller funktion, som følge af fejl, manglende opdatering, overbelastning eller lignende af dine enheder, din hardware, software og/eller internetforbindelse.

Opdateringer af app’s til telefon og tablet bliver formidlet via det sted, hvor du har hentet app’en, fx App Store.
Du kan anvende tjenesten på højst 3 registrerede enheder. Det samme indhold kan ikke ses på 2 enheder samtidig.
Du kan finde de gældende krav til hardware, software og internet under SUPPORT på websitet.


LOGIN, BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE
Din email er dit brugernavn. Brugernavn er i sammenhæng med kodeord personligt og bør ikke deles med andre. Du er ansvarlig for al aktivitet som foregår på din profil, og vi kan på ethvert tidspunkt lukke for din tilgang til SCARYO, såfremt vi mener der finder uautoriseret aktivitet sted.
Hvis du mistænker at nogen misbruger eller uautoriseret anvender din profil, så skal du straks underrette os, skifte dit kodeord og logge af alle enheder.


PERSONLIG DATA
De data du afgiver ved oprettelsen af en profil er de personoplysninger SCARYO opbevarer og behandler. Såfremt du ønsker at din profil hos SCARYO bliver slettet, vil personoplysningerne også blive slettet. SCARYO behandler dine personoplysninger efter gældende GDPR-regler og deler ikke disse med tredjepart. Læs mere under punktet “Privatlivspolitik” nederst i dette dokument.


BETALING, PRISER OG FORTRYDELSESRET
Betaling
SCARYO accepterer følgende betalingsmidler: MobilePay, Dankort, VISA, VISA Electron, Master Card, Maestro.
For at få adgang til indhold på SCARYO skal du oplyse gyldig betalingsinformation til et af de betalingsmidler som SCARYO accepterer.  Dit oplyste betalingsmiddel vil blive opbevaret af SCARYO samt af den af SCARYO anvendte betalingsgateway (fx ReePay) i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard).

Både engangsbetalinger ved leje og køb samt abonnementsbetalinger vil bliver trukket fra det oplyste betalingsmiddel. Ved oprettelse af abonnement accepterer du at vi løbende månedligt eller årligt trækker betalingen indtil abonnementet bliver opsagt og den indeværende betalingsperiode udløber. Hvis en betaling ikke kan gennemføres vil vi fortsat forsøge at trække betalingen, men lukker for din tilgang til indhold på SCARYO. Dette dog ikke såfremt den manglende betaling skyldes en teknisk fejl hos SCARYO eller hos vores betalings-gateway partner.

Såfremt en teknisk fejl hos SCARYO forhindrer at du kan tilgå lejet indhold, vil denne fejl blive godtgjort med en voucher-kode til det pågældende indhold. Betalingen vil ikke blive refunderet.

Indhold som ikke er omfattet af abonnement skal lejes eller købes og betales særskilt.

Priser
Vi kan til enhver tid ændre priserne for tilgang til indhold på SCARYO. Ved ændring af abonnementsprisen vil en prisændring være gældende fra starten af din næste betalingsperiode. Prisændringer på abonnementet vil blive varslet via email og eller på website og eller i apps. 

Fortrydelsesret
Ved betaling af abonnement, leje og eller køb accepterer du at fortrydelsesretten bortfalder, ved at få adgang til indholdet umiddelbart efter betalingens gennemførelse.


PRØVEPERIODE OG VOUCHERS
Vi vil i perioder tilbyde nye abonnenter en gratis prøveperiode - fx “14 dages gratis prøve”. For at aktivere denne periode skal du angive et gyldigt betalingsmiddel. Efter den gratis periodes udløb fortsætter abonnementet automatisk som et betalt abonnement, med mindre du aktivt opsiger det inden prøveperiodens udløb.

I perioder vil vi tilbyde nye kunder 1. lejefilm til 0 kr. (gratis) eller til nedsat pris. Det kan enten være i forbindelse med oprettelsen af en profil eller via en kampagne hvor vi uddeler vouchers, som kan indløses på websitet. 

For både prøveperioder, gratis film og nedsatte priser gælder det at en person kun kan benytte sig at et sådan tilbud én gang.

OPSIGELSE
Din opsigelse
Du kan opsige dit abonnement via siden “Medlemskab”. Du skal opsige dit abonnement senest 3 dage inden næste betalingsperiode starter. Ved opsigelse vil dit abonnement fortsætte den indeværende betalingsperiode ud. I den periode vil din adgang til indholdet på SCARYO fortsætte. Du beholder din profil på SCARYO som en gratis profil, og du kan hvor det er muligt, fortsat leje og købe indhold enkeltvis. Tidligere købt indhold vil også fortsat være tilgængeligt via din gratis profil. Såfremt du ønsker at slette din profil permanent, skal du kontakte kundeservice. Vælger du at slette din gratis profil permanent, vil du miste adgangen til købt og lejet indhold. 


Vores opsigelse
I tilfælde af at du misligeholder vilkårene i denne aftale kan vi uden varsel opsige dit abonnement og kræve betaling af eventuelle udeståender. Vi kan vælge at du fortsat kan have adgang til SCARYO via din gratis profil og hvor det er muligt, leje og eller købe indhold enkeltvis samt have adgang til evt. tidligere købt indhold.
Vi kan afhængig af misligeholdelsens karakter også suspendere din adgang til SCARYO.


RETTIGHEDER TIL INDHOLD PÅ SCARYO 
Alt indhold på SCARYO er beskyttet af både dansk og international lovgivning om ophavsret og immaterielle rettigheder. Ved at acceptere nærværende betingelser er du indforstået med at alt indhold på SCARYO udelukkende er til personlig og privat brug og aldrig må anvendes, viderebringes og eller sælges til tredjepart hverken i kommerciel eller offentlig sammenhæng.


ANSVAR -  ERSTATNING OG GODTGØRELSE
SCARYO overholder de til enhver tid gældende lovgivninger.  
Vi giver ingen garantier for tjenesten SCARYOs og eller indholdets tilgængelighed, kvalitet, mangelfuldhed, teknisk funktion, stabilitet og eller sikkerhed.

Hverken SCARYO, vores ejere, leverandører, samarbejdspartnere, direktion eller ansatte kan tillægges noget ansvar for direkte eller indirekte afledte effekter eller skader som følge af anvendelsen af eller manglende mulighed for anvendelse af SCARYO.


SOCIALE MEDIER OG LOGIN
På SCARYOs platforme er der mulighed for at forbinde din profil til sociale medier fx Google og Facebook - samt at dele indhold fra platformen på sociale medier fx Facebook, Twitter, m.fl. Anvender du disse funktioner kan informationer fra din brugerkonto blive offentliggjort. Funktionerne er stillet til rådighed af tredjeparts sociale medier og du accepterer at SCARYO intet ansvar bærer for det indhold eller de brugeroplysninger som deles og eller offentliggøres gennem disse funktioner.


LOVGIVNING OG KONFLIKTER
Enhver tvist i forbindelse med nærværende aftale skal af parterne forsøges løst i mindelighed.
Såfremt dette ikke er muligt skal aftalen fortolkes i henhold til dansk lovgivning, under de danske domstoles eksklusive jurisdiktion.


KONTAKT-INFO
hej@scaryo.dk

SCARYO:
VisionsKompagniet Aps.
Nørre Alle 9 kl.
2200 Copenhagen N
Denmark
Tlf: +45 43 60 00 00

CVR: 40961410


PRIVATLIVSPOLITIK

OM SCARYOS PRIVATLIVSPOLITIK
Denne privatlivspolitik gælder for dig som anvender vores tjenester, websites og apps samt kommunikerer med os via email, telefon, sociale medier eller andre tilgængelige kanaler.
Politikken beskriver de informationer og personlige oplysninger om dig, som vi indsamler og   anvender i kommunikationen med dig - samt hvorfra de indsamles og hvordan de opbevares.


INDSAMLING OG ANVENDELSE AF OPLYSNINGER

INDSAMLING AF OPLYSNINGER

Vi indsamler og behandler to typer af personoplysninger.
1: De oplysninger du selv afgiver, fx ved tilmelding eller oprettelse på vores website og i forbindelse med betaling.
- Personlige oplysninger: Navn, email, telefonnr., login og password,
- Betalingsoplysninger: kortinformationer, mobilnr.
- Kommunikation med os: korrespondance via email, chat, sociale medier
- Info fra sociale medier: oplysninger som gives gennem login via fx facebook og
  Google.

2: De oplysninger som genereres ved anvendelsen af vores tjenester, websites og apps.
- Adfærd: set indhold, favoritlister, navigation på websitet og i apps.
- Oplysninger om dine besøg fra cookies


ANVENDELSE AF OPLYSNINGER
Dine personoplysninger anvendes og behandles under gældende lovgivning om databeskyttelse og GDPR. I de fleste tilfælde sker behandlingen af oplysningerne enten for at vi kan levere den eller de ydelser som er aftalt, jfr. vilkårene i denne aftale - eller fordi vi har en juridisk forpligtelse - fx i forbindelse med bogføring.

Vi anvender dine personoplysninger til:
Generel brug af vores tjenester og services: Vi anvender persondata til identifikation og kommunikation ved bl.a. oprettelse, login, ændringer og betaling. 

Statistikker og analyser: Vi anvender aggregeret persondata til at lave statistikker og analyser. Dette gør vi for at forbedre og udvikle SCARYO både rent teknisk samt i forhold til at planlægge og optimere indholdet.

Kommunikation: Vi anvender persondata i forbindelse med din henvendelse til kundeservice - både for at kunne yde den nødvendige service og for at kunne forbedre vores kommunikation. Vi kan ligeledes kommunikere til dig direkte gennem vores websites og apps.

Markedsføring: Vi behandler persondata for at kunne tilbyde dig nyheder, anbefalinger, tilbud og information om vores indhold, tjenester og services.
Såfremt at behandling af personoplysninger kræver særskilt samtykke fra din side, vil vi altid sørge for at at indhente dette. Det kan fx være i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev.

Tredjepart: Vi kan videregive dine personoplysninger samt adfærdsdata til tredjepart fx samarbejdspartnere i forbindelse med at du deltager i undersøgelser eller konkurrencer og særskilt giver tilladelse til at oplysningerne må videregives. Derudover videregiver vi kun oplysninger til tredjepart såfremt vi er juridisk forpligtet hertil eller såfremt det er krævet for at kunne opretholde driften af vores tjenester og services.


DATASIKKERHED
Dine personoplysninger er beskyttet mod uautoriseret anvendelse via tekniske og personalemæssige foranstaltninger. Betalingsoplysninger er krypteret, beskyttet og underlagt PCI sikkerhedsstandarder (PCI Security Standards Council).


TREDJEPARTSSYSTEMER

MUVI
Vi anvender MUVI som den grundlæggende platform for PIXIEMOs streamingtjeneste. Her lagres dine profiloplysninger, login og password samt dele af din brugeradfærd fra website og apps. MUVI har tredjepartssystemer integreret på platformen, som varetager bestemte funktioner. Amazon Cloud Services varetager lagring og beskyttelse af indhold og data, ReePay er en betalingsgateway, som varetager betalingstransaktioner og Google Analytics er et værktøj til at registrere og analysere trafik og adfærd på websitet.

Privacy Policy for alle platforme og systemer findes her:
MUVI: https://www.muvi.com/agreements/muvi-privacy-policy 
AMAZON CLOUD SERVICE: https://aws.amazon.com/privacy/ 
REEPAY: https://reepay.com/terms-of-service/ 
GOOGLE ANALYTICS: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ 


COOKIE POLICY


Når du besøger SCARYOs website anvender vi cookies til at registrere informationer om din adfærd og trafik rundt på websitet. Disse informationer indeholder ikke personfølsomme data.
Ved anvendelse af SCARYOs websites bliver du bedt om at acceptere politikken herunder.


COOKIE POLICY
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner, til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.


SLETNING AF COOKIES
Du kan til enhver tid slette cookies på din computer. Herunder finder du vejledninger til hvordan du sletter cookies i de mest anvendte browsere. Deaktivering eller sletning af cookies kan medføre at nogle af websitets funktioner ikke længere fungerer.

Chrome
Firefox
Safari

0:00/ 0:00
Slow Fast
 • 0.5
 • 0.6
 • 0.7
 • 0.8
 • 0.9
 • 1
 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.4
 • 1.5